Založ si blog

Nadprirodzeno Wiliama Branhama

Životopisec odpovedá kritikom Williama Branhama

Volám sa Owen Jorgensen. Niektorí z vás ma poznajú ako autora knihy „Nadprirodzeno: Život Williama Branhama.“ Zabralo mi to 25 rokov preskúmať a napísať tento životopis, tak iste si domyslíte, že som strávil množstvo času rozmýšľaním o živote brata Branhama. Tu sú niektoré myšlienky, ktoré by mohli byť nápomocné tým, ktorí majú nad jeho službou otáznik.

Brian Tracy, známy motivačný rečník, hovorí o ľudskej náture: „Tvoje presvedčenie ti slúži ako sada filtrov, ktorá ti zatieňuje informácie, ktoré s ním nie sú v súlade. Neveríš nevyhnutne tomu, čo vidíš, ale skôr vidíš to, čo už veríš. Odmietaš informácie, ktoré sa priečia tomu, čo si sa už rozhodol veriť, či chceš alebo nie, tvoje presvedčenie a tvoje predsudky sú založené buď na fakte alebo na fantázii.“

Súhlasím. Vyžaduje to námahu byť úprimný a objektívny. Tá ľahká cesta pre väčšinu ľudí je odfiltrovať akékoľvek fakty, ktoré sa priečia ich teóriám, a potom sa vždy cítia, že majú pravdu. Myslím, že toto je jedna z príčin, prečo ľudia odmietajú Posolstvo tejto Hodiny.

Človek by sa mohol ubrať mnohými smermi v spôsobe, ako vysvetliť neobyčajný život Williama Branhama. Zvlášť to, ako pasoval s toľkými miestami Písma. Ale ja by som tu chcel predstaviť jednu úplne základnú myšlienku. Nikodém povedal Ježišovi, „Vieme, že ty si učiteľ poslaný od Boha, pretože nikto nemôže činiť tieto veci, jedine, že je s ním Boh.“ Bola to pravda pri Ježišovi, prečo by to nebola pravda pri niekom inom, kto učinil podobné zázraky v Ježišovom mene?

Zvážme na chvíľu zázračný dar rozpoznania, ktorý bol W.Branhamovi daný. Vezmem jeden konkrétny prípad ako vzorový príklad, pretože sa stal Minnie Petersonovej, ktorú poznám osobne. Keď stála pred bratom Branhamom v modlitebnom rade v roku 1955, bola mu neznáma. Povedal jej sedem vecí… (1) stojíš tu kvôli niekomu inému; (2) je to tvoja nevlastná sestra; (3) je chorá s reumatickou horúčkou; (4) tvoja dcéra je chorá; (5) má horúčku; (6) tvoj syn je chorý; (7) tvoje zuby potrebujú uzdravenie. (Môžete počuť, čo povedal Minnie brat Branham v kázni „Doktor Mojžiš“ 55-0114, E-55 na stránke www.branham.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Minnie mi povedala, že každá jedna z tých vecí bola pravda. „Ale počkaj,“ mohol by povedať kritik, „Brat Branham sa pomýlil, keď povedal, že ‘ty tu stojíš kvôli niekomu inému,’ pretože ona chcela uzdravenie svojich zubov.“ Nie, jeho rozpoznanie bolo správne. Minnie mi povedala, že jej zuby ju boleli už od začiatku týždňa a ona sa za to modlila už začiatkom týždňa… ale keď stála v modlitebnom rade, nemyslela na svoje zuby, pretože mala starosti ohľadne svojej deväťročnej nevlastnej sestry, ktorá bola náhle paralyzovaná vysokou horúčkou.

To je môj prvý bod = kritici nepoznajú všetky fakty. Nikto nepozná všetky fakty. Niektorí kritici v Ježišových dňoch povedali, že On nemôže byť Mesiášom, pretože prišiel z Nazaretu a Písmo hovorí, že Mesiáš príde z Betlehema. Oni urobili svoj úsudok na základe neúplnej informácie.

Ale môj druhý bod je silnejší. Aká je pravdepodobnosť, že človek povie o inom sedem faktov a pri všetkých siedmich má pravdu? Štatistická pravdepodobnosť je taká astronomická, ako by bola v podstate nula. Brat Branham nikdy predtým Minnie nevidel, ani o nej nepočul. Ako vedel, že má sestru, a to nevlastnú sestru? Ako vedel, že má deti? Ako vedel, že sa modlila za svoje zuby začiatkom týždňa? Ale toto sa stalo. Vieme to.

Toto je potom prvá dôležitá otázka, akú by si mal skeptik neobyčajnej služby Williama Branhama položiť: ako to urobil? Odkiaľ poznal tých sedem faktov zo života Minnie Petersonovej? Toto je vážna otázka, ktorá vyžaduje úprimné skúmanie. Aké sú možné vysvetlenia, že sa takéto niečo fantastické stane? Tu sú „možnosti“, ako ich vidím ja…

Teória č. 1: „Urobil odhad a trafil sa.“

Moja odpoveď: Možno jeden, dvakrát by sa mu to mohlo podariť, ale on preukázal takéto presné rozpoznanie desiatky tisícov krát. Takže, teória „šťastného odhadu“ je štatisticky nemožná.

Teória č. 2: „Dokázal čítať myšlienky.“

Moja odpoveď: Vedci urobili mnoho „dvojito-slepých“ experimentov [experiment, pri ktorom ani experimentátor nevie, ktorá skupina je testovaná a ktorá kontrolná – pozn.prekl.], aby zistili, či existuje niečo, ako extrasenzorické vnímanie. Všetky tieto experimenty nevedeli dokázať, že extrasenzorické vnímanie existuje. Mimochodom, ako by presne fungovalo takéto čítanie mysle? Aká veda by za tým bola? Nie, Brat Branham nedokázal čítať myšlienky. Nikto to nedokáže.

Teória č.3: „Bol to všetko podfuk. Mal nasadených ľudí.“

Moja odpoveď: Počas 17 rokov sa Brat Branham modlil za okolo stotisíc ľudí osobne po celom svete. V ani jednom zo všetkých razov neprišiel nikto dopredu a nepovedal, že doplatil na klamstvo, alebo niečo také. Nie, nebol to podfuk. Rozpoznal ľudí s modlitebnými kartami, rozpoznal ľudí bez modlitebných kariet. Mnohokrát povedal celkom cudzím ľudom ich mená a adresy. Počas rokov svojej služby mal rôznych manažérov kampaní a ani jeden nepovedal, že sa dialo niečo nečestné. Neboli v tom žiadne triky. Pamätajte, že mikrofóny boli v 50-tych rokoch veľkosti hotdogu, a najmenší mikrofón bol veľkosti baseballovej loptičky (cca 7,5cm). Nemohli ste si ukryť reproduktor v uchu tak, ako to môžete dnes. Pokiaľ môžem vidieť a povedať, tak to vylučuje prirodzené možnosti a zostáva nám len zvážiť tie nadprirodzené možnosti.

Teória č.4: „Možno dostal to rozpoznanie priamo od Satana.“

Moja odpoveď: Brat Branham používal svoj dar rozpoznania, aby pozdvihol vieru ľudí dostatočne vysoko, aby mohli prijať Ježiša Krista ako svojho uzdravovateľa. Všetku česť a zásluhu dával Ježišovi Kristovi. Toto nie je to, čo by Satan potvrdzoval. Keď bol Ježiš na zemi, démoni, ktorí prišli do Jeho blízkosti, vykríkli a prosili Ho, aby ich nechal na pokoji. V Biblii neexistuje žiaden príklad démonom inšpirovanej osoby, ktorá by používala dar rozpoznania v spojení s Božským uzdravením. Ani jedna. Naopak, Ježiš mal dar rozpoznania a dar uzdravenia. Potom by to bol veľký omyl prisúdiť dar brata Branhama satanským silám, keď v Biblii nie je žiaden podklad k takémuto tvrdeniu.

Teória č.5: „Brat Branham bol jedným z falošných prorokov, o ktorých nás Ježiš varoval v Matúšovi 24:24… „chráňte sa falošných prorokov, ktorí budú činiť veľké znamenia a zázraky a zvedú mnohých.“

Moja odpoveď: To, čo Ježiš povedal, je pravda. Dajte pozor, existujú falošní proroci a sú veľmi zaneprázdnení zvádzaním. Ale všimnite si, Ježiš nepovedal, čo budú tie veľké „znamenia a zázraky“. Prečo by tie „znamenia a zázraky“ boli „rozpoznávanie a uzdravovanie“ – čo je to isté, čo činil Ježiš, keď kráčal po zemi? Prečo by malo byť „rozpoznávanie a uzdravovanie“ dobré pred 2000 rokmi, ale zlé teraz? Samozrejme, že nemôže. Židom 13:8 hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý dnes, aký bol včera. Tak brat Branham nepasuje ku falošným prorokom z Matúša 24:24. Okrem toho, ak čítate ďalej k veršu 27, vedie vás to rovno ku proroctvu o príchode „Syna Človeka,“ čo je Ježiš vo svojej prorockej forme, prichádzajúci v čase konca tak otvorene a viditeľne ako blesk. Služba Williama Branhama bola otvorená pred svetom a stále je.

Avšak niektorí Kresťania tvrdia, že to bola jeho náuka, ktorá ho robila falošným prorokom. Nazdávam sa, že týmto chcú povedať, že jeho náuka pochádzala od Satana.

Moja odpoveď: Čo konkrétne William Branham učil, čo by uškodilo niekoho duši? Odpoveď: nič, čo učil, by nikomu neuškodilo. Učil, aby ľudia činili pokánie, dali sa pokrstiť v Ježišovom mene, a potom im dá Boh Svätého Ducha, ktorý je večným životom. (Hmm… To je to isté, čo kázal Peter v Skutkoch ap.2:38). Brat Branham učil, že máme jeden druhého milovať a odpúšťať si a robiť dobré veci, komu len môžeme. (Sú ohľadne tohoto nejaké námietky?) Áno, brat Branham povedal nejaké veci, ktoré niektorých ľudí pohoršili. Takisto to urobil Eliáš, Elizeus, Ján Krstiteľ a takisto Ježiš, z tých istých dôvodov. Tak, brat Branham je tu v dobrej spoločnosti.

„Počkaj chvíľu,“ povie kritik. „William Branham učil proti Svätej Trojici. To je dostatočné, aby bol klasifikovaný ako falošný prorok.“

Moja odpoveď: To nie je celkom pravda. Brat Branham veril v Otca, Syna a Ducha Svätého, ale nie ako „jeden Boh v troch osobách“, ako je to často predstavované. (Pozrite, dokonca aj tí ľudia, ktorí veria v náuku „jedného Boha v troch osobách“ pripúšťajú, že to nedáva zmysel.) Brat Branham učil, že Boh Otec je duch (Svätý Duch) a my nedokážeme poznať ducha. Tak ten Duch sa stal telom a prebýval na nejaký čas medzi nami. To je Ježiš Kristus, ktorého nazývame Syn Boží. (To je presne to, čo hovorí Ján v 1.kapitole. Nie je v tom žiadna falošná náuka.) Potom, ako Ježiš zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych, vrátil sa k Otcovi a potom poslal späť Svojho Ducha, aby prebýval vo Svojich deťoch. Otec, Syn a Duch Svätý, presne tak, ako to učí Nová Zmluva. Mimochodom, kde v Biblii je povedané, že človek musí veriť vo „Svätú Trojicu“, aby bol spasený? Nehovorí sa to tam. Nová Zmluva hovorí, že musíš uveriť v Ježiša Krista, aby si bol spasený. A prekvapenie… to je to, čo brat Branham tiež učil.

Teória č.6: „Jeho dar bol od Boha, ale William Branham zišiel z cesty, keď vyučoval náuku. Ak by sa len bol modlil za chorých, bolo by to bývalo v poriadku.“

Moja odpoveď: Premyslel si si skutočne, čo hovoríš? Hovoríš, že Boh bol taký krátkozraký a vybral nesprávneho muža, aby mu dal taký monumentálny nadprirodzený dar? Alebo hovoríš, že Boh zámerne dal Williamovi Branhamovi tento veľký nadprirodzený dar, pričom vedel, že skončí s falošným vyučovaním? Aký účel by v tom bol? Ani takýto pohľad nepasuje s všemocným a vševedúcim Bohom Biblie. To, čo by si v skutočnosti mohol povedať, je, „On neučil to, čomu ja verím, preto sa musel mýliť.“ (Prečítaj si prosím znovu komentár Briana Tracyho o ľudskej povahe v úvode.) Veď ak máme všetci s našimi náukami pravdu, Boh by vôbec nepotreboval poslať proroka, nie? Ale Ježiš povedal, „Eliáš príde prv a prinavráti (napraví) všetky veci,“ tak, zjavne sa niekde niekedy musí ukázať Eliáš a urobiť toto napravenie. Ak by si bol Bohom, ako by si ty potvrdil Eliáša v našom modernom dni?

Teória č.7: „Ohromný dar rozpoznania Williama Branhama prišiel od Boha za tým účelom, aby ho potvrdil ako pravdivého sluhu Božieho.“

Moja odpoveď: Toto je jediná teória, ktorá pasuje so všetkými faktami: fyzickými, duchovnými a biblickými. To je to, prečo to takto verím. Brat Branham nikdy nepovedal, že má ducha Eliáša, ale poukázal na mnohé miesta Písma, ktoré má v tomto čase konca Eliáš vyplniť. A hádaj čo – život brata Branham pasoval so všetkými týmito miestami Písma. Poviem ti aspoň jednu vec, ktorú zjavne prinavrátil – viditeľný dôkaz, že Ježiš Kristus je skutočný. Ježiš povedal, „Ten, kto vo mňa verí, skutky, ktoré ja činím, bude tiež činiť, dokonca väčšie bude činiť, pretože Ja idem ku Svojmu Otcovi.“ Nikto nevyplnil toto miesto Písma zreteľnejšie ako pokorný malý William Branham.

Pre tých, ktorí sú skeptickí: predtým, ako službu Williama Branhama odmietneš, úprimne zváž túto vec: Ako to robil? Nepreskoč túto otázku. Potrebuješ dať úprimnú zmysluplnú odpoveď.

Ak prídeš ku tomu istému záveru, ku akému som prišiel ja, potom tvojou ďalšou otázkou by malo byť: „Čo to pre mňa znamená?“

Jedným z mojich obľúbených miest pri skúmaní života brata Branhama, je to, keď som ho počul povedať jednej žene, ktorá sedela v publiku na jednom z jeho zhromaždení v roku 1957, v Edmontone, v Kanade:

„Tu visí Svetlo nad touto ženou. Trpí na vysoký krvný tlak. Postav sa na svoje nohy. Voláš sa pani Fishbrooková. Ty si z tohoto mesta. Bývaš na 125.ulici. Číslo tvojho domu je 13104. To je presne pravda. Ak je to pravda, zdvihni ruku. V poriadku, choď domov. Si uzdravená, pani. Ježiš Kristus ťa uzdravuje.“ (Boh prejavuje Svoju lásku, 57-0806, E-52)

Aká je štatistická pravdepodobnosť, že by William Branham toto uhádol?

Owen Jorgensen, 2014

Autor knihy Nadprirodzeno: Život Williama Branhama

Zivot bez Boha je ako ovca bez pastiera.

06.08.2017

Z nasledujúceho obrázku môžme zistiť to, že počet majetkových trestných činností vrátane samovrážd mladých mužov rapídne vstupol od 50tich rokov,teda od doby kedy nastal prudký upadok viac »

UFO

31.07.2017

Dovody preco verim ze UFO je realne, a že nejde o ziadnu pozemsku technologiu, ani o mimozenstanov z dalekych koncin vesmiru, ale o nieco uplne ine. https://www.youtube.com/watch?v=raLUWCK_1C0 Kuknite viac »

44 argumentov preco verim v Boha

19.07.2017

1.Biblia je nadcasova- obsahuje splnene proroctva + niektore sa z casti splnili este plnia, 2.Precitaj si daco o znameni selmy -cisla 666 ( v zjaveni Jana a mikrocipoch z pohladu biblie. To je dalsi naznak viac »

Nemecko, čokoláda, továreň, NEPOUZIVAT

Cesta v nemeckom meste zostala po nehode v továrni 'vydláždená' čokoládou

12.12.2018 07:52

Technická chyba na skladovacej nádrži v továrni spôsobila dočasnú čokoládovú záplavu.

Donald Trump

Trump podpísal zákon, ktorý pomôže náboženským menšinám v Iraku a Sýrii

12.12.2018 07:16

Šéf Bieleho domu zdôraznil, že zákon nasmeruje humanitárnu pomoc priamo k prenasledovaným spoločenstvám.

Čína, USA, Huawei, Meng Wan-čou

Súd povolil finančnej riaditeľke Huawei prepustenie na kauciu

12.12.2018 06:37

USA obviňujú Huawei z toho, že využíva schránkovú firmu v Hongkongu na predaj vybavenia do Iránu.

SPOMIENKA: Pamätný deň obetí holokaustu

Definíciou antisemitizmu vyjadrila NR SR jasný postoj proti nenávisti

12.12.2018 06:00

Je to krok, za ktorý si Slovensko jednoznačne zaslúži uznanie. Zhodujú sa na tom členovia židovskej komunity doma aj v zahraničí.

malarkey21

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 18
Celková čítanosť: 22499x
Priemerná čítanosť článkov: 1250x

Autor blogu

Kategórie